Jakość

Bezpieczeństwo zdrowotne produktów jest absolutnym priorytetem firmy DO & CO Poland Sp. z o.o. Pracownicy naszej firmy dbają o jakość produktów, zarówno zdrowotną jak i handlową. Stosujemy surowe reżimy i procedury związane
z wyborem dostawców, przyjmowaniem dostaw surowców i półproduktów oraz ich magazynowaniem. Międzynarodowe standardy jakościowe są przestrzegane w procesach produkcji oraz dystrybucji produktu.

W firmie, zarówno w Warszawie jak i w Oddziałach DO & CO Poland Sp. z o.o. w Krakowie, Gdańsku i Poznaniu, został wdrożony i certyfikowany zintegrowany System Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Żywności, zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 22000:2006 oraz normy PN-EN ISO 9001:2009. Zakres certyfikatu dotyczy projektowania receptur posiłków, wytwarzania oraz dostarczania wyrobu do klienta lotniczego i nielotniczego w kraju i za granicą. System ten podlega okresowym audytom
i kontrolom przeprowadzanym przez naszych klientów, zarówno lotniczych jaki nielotniczych, Inspekcję Sanitarną, Inspekcję Weterynaryjną oraz jednostkę certyfikującą – Polskie Centrum Badań i Certyfikacji.

Firma DO & CO Poland Sp. z o.o. korzysta z usług zewnętrznego, akredytowanego laboratorium mikrobiologicznego, w którym dokonywana jest kontrola jakości zdrowotnej wyrobów i surowców oraz stanu sanitarnego zakładów produkcyjnych Spółki.