Nasz Zespół

W DO & CO Poland Sp. z o.o. zatrudnionych jest blisko 600 osób. W przeważającej części załogę stanowią osoby
z wykształceniem i przygotowaniem gastronomicznym. Priorytetową sprawą dla firmy jest podnoszenie kwalifikacji i rozwój pracowników, aby sprawnie i elastycznie reagowali na zmieniające się potrzeby rynku. Każdy nowo zatrudniony pracownik przechodzi odpowiednie przeszkolenie z zakresu BHP, higieny i jakości, a także procedur stosowanych przy produkcji posiłków lotniczych. Dużą wagę przywiązujemy również do szkoleń z zakresu obsługi klienta.

Wszyscy zatrudnieni w DO & CO Poland Sp. z o.o. mają świadomość, że ich praca, niezależnie od zajmowanego stanowiska,
ma istotny wpływ na poziom oferowanej klientowi usługi.