O firmie

Głównym obszarem działalności firmy DO & CO Poland Sp. z o.o. jest obsługa najważniejszych portów lotniczych w kraju i kilkudziesięciu linii lotniczych. Zakres cateringu lotniczego to świadczenie komplementarnych usług
na rzecz klientów, od produkcji poprzez kompletację i dostawę posiłków na pokłady samolotów.

Główną siedzibę Spółki stanowi jeden z największych w Polsce obiektów cateringowych, zlokalizowany
w bezpośrednim sąsiedztwie portu lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie.
Firma posiada także oddziały w kilku głównych portach lotniczych – w Krakowie, Gdańsku i Poznaniu, a także spółkę zależną operująca w katowickim porcie lotniczym Pyrzowice.

Na bogate portfolio klientów Spółki składa się wiele renomowanych firm i instytucji. Dzięki wdrożonemu zintegrowanemu Systemowi Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Żywności, według wymagań norm ISO 9001:2009 i ISO 22000:2006 (HACCP), DO & CO Poland Sp. z o.o. gwarantuje najwyższą jakość i bezpieczeństwo żywności. Filozofia Total Quality Management stanowi w DO & CO Poland Sp. z o.o. filar zarządzania organizacją, czego wyrazem jest przyznanie Spółce w roku 2012 prestiżowej Mazowieckiej Nagrody Jakości